ตู้เหล็กบานเปิด กระจก และ บานทึบ พร้อมชั้นวางของ(1)